1 Eylül 2007 Cumartesi

iktisat teorisi formüller

iktisat teorisi formüller....
1)gsmh=gsyih+diş Alem Faktör Gelirleri

2)gsyih Açiği=gsyih Potansiyel-fiil Gsyih

3)gsmh Ekonomik Büyüme Orani=2.yil-1.yil /2

4)ae=c+i+g+(x-m)

5)gsyih=(ücret+faiz+rant+kar)dolayli Vergi+amortismanlar-diş Alem üretim Faktörleri

6)gsmh=gsyih+diş Alem Gelirleri

7)nmh=gsmh-amortismanlar

8)mh=nmh-dolayli Vergi

9)gsyih Deflatörü=nominal Gsyih/reel Gsyih

10)kişisel Gelir=mh-(dağitilmamiş şirket Karlari+sosyal Güv.kesintileri)+transfer Harcamalari

11)kullanilabilir Gelir=kişisel Gelir-dolaysiz Vergi

12)kişisel Tasarruflar=kullanilabilir Gelir-tüketim Harcamalari-faiz Giderleri-dişariya Transfer ödemeleri

13)işgücü=çalişan Sayisi+işsiz Sayisi

14)işsizlik Orani=işsiz Sayisi/işgücü

Hiç yorum yok: